THỜI KHOÁ BIỂU

NĂM HỌC : 2019 – 2020

 

KHỐI: 1  ( Dạy 9 buổi/tuần)

 

Buổi

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

 

 

Sáng

01

SHDC

Học vần

Thể dục

Học vần

Tập viết

02

Học vần

Học vần

Học vần

Học vần

Tập viết

03

Học vần

Toán

Học vần

Toán

Âm nhạc

RA CHƠI  ( 20 PHÚT )

04

Toán

TNXH

Toán

Mỹ thuật

SHTT

05

Đạo đức

 

Thủ công

 

 

 

 

Chiều

01

Luyện đọc

Luyện đọc

Luyện đọc

Luyện đọc

 

02

Luyện viết

Luyện viết

Luyện viết

Luyện viết

 

03

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

Luyện Toán

 

 

 

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG